НОВИНИ

Във връзка с една от приоритетните задачи пред обществото и държавата за намаляване на жертвите от пътнотранспортни произшествия ръководството на БЧК още през 2006 г. стартира обучение по първа долекарска помощ /ПДП/ на служителите от Пътната полиция, което гарантира високо ниво и ефективна подготовка в тази област.
28.06.2013 г.
Българският Червен кръст и Представителството на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България организираха среща-разговор за новите реалности и предизвикателства пред регионалните медии при формирането на обществени нагласи към бежанците на тема „Обективност и съпричастност в медиите. Мисия възможна?“.
27.06.2013 г.
В официално писмо до председателя на БЧК Христо Григоров и до генералния директор доц. д-р Красимир Гигов президентът на Република България Росен Плевнелиев информира ръководството на организацията, че приема поканата да бъде патрон на отбелязването на 135-годишнината от създаването на Българския Червен кръст.
26.06.2013 г.
В зала „Алеко“ на хотел Хилтън София се проведе традиционният Консултативен съвет на Партньорска мрежа за благотворителност на Българския Червен кръст, в който участваха председателя на БЧК Христо Григоров и доц.д-р Красимир Гигов, генерален директор на организацията, както и представители на компании от корпоративния сектор - дългогодишни партньори, членуващи в мрежата и новоприсъединили се съмишленици за каузите на организацията: Щефан Райтер, гл. изп. директор на хотел Хилтън София и домакин на събитието; Васил Тодоров, гл. секретар на БТПП и Гергана Димова, връзки с обществеността; Екатерина Анчева, връзки с обществеността и корпоративни комуникации на УниКредит Булбанк; Александър Димитров, управител на Metromedia; Женя Николова, маркетинг мениджър на Prime Screen; Петър Калоянов, бизнес стратегии и развитие на Техносим ЕАД; Светослав Иванов, търговски директор на Целум България АД; Инна Радулова, продажби и бизнес развитие на Интеркапитал Груп; Ина Ашламашка, TBC -Traffic Broadband Communications; Румяна Тодорова, гл. редактор и Десислава Паралингова, маркетинг и реклама на в-к „Строителство и имоти“.
25.06.2013 г.
Бекеле Гелета, генерален секретар на МФЧК/ЧП, юни, 2013
24.06.2013 г.
По повод Световния ден на бежанеца, 20 юни, Бежанско-мигрантската служба на Българския Червен кръст, с подкрепата на представителството на Върховния комисариат за бежанците към ООН, Държавната агенция за бежанците и Съвета на жените бежанки, организира празник на открито в Южния парк в столицата.
22.06.2013 г.
Вицепрезидентът на Р България г-жа Маргарита Попова и председателят на БЧК маг. фарм. Христо Григоров подписаха споразумение за сътрудничество при гарантиране на основните права и свободи на лицата, търсещи и получили убежище в Република България.
20.06.2013 г.
Представителният отбор по първа помощ на Българския Червен кръст зае първо място на европейското първенство по първа помощ.
16.06.2013 г.
В централата на БЧК беше отбелязан Световният ден на кръводарителя. За десети път Българският Червен кръст и Националният център по трансфузиология и хематология (НЦТХ) обединиха усилия за превръщането на 14 юни в ден за благодарност към доброволните кръводарители.
14.06.2013 г.
Делегация на Българския Червен кръст (БЧК), ръководена от председателя на организацията г-н Христо Григоров, беше на работно посещение в Турция, по покана на Турския Червен полумесец (ТЧП).
13.06.2013 г.
Българският Червен кръст, Представителството на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България и Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет организираха медиен форум под надслов „Обективност и съпричастност в медиите. Мисия възможна?“.
12.06.2013 г.
На пресконференция в плувния комплекс „Диана“ Водноспасителната служба на БЧК информира за своята готовност за летния сезон. Стоян Андонов – член на НС на БЧК и председател на Националната комисия по водно спасяване, сподели, че броят на жертвите по Черноморието намалява през последните години.
10.06.2013 г.