НОВИНИ

20.06.2013 г.
Президентството на Р България и БЧК подписаха споразумение за сътрудничество
Вицепрезидентът на Р България г-жа Маргарита Попова и председателят на БЧК маг. фарм. Христо Григоров подписаха споразумение за сътрудничество при гарантиране на основните права и свободи на лицата, търсещи и получили убежище в Република България.
Документът предвижда, при необходимост, оказване на хуманитарна помощ на уязвими чужденци, подпомагане издирването на лица, които са роднини или близки на чужденците, съвместно разработване на програми за интегриране на чужденци, получили закрила у нас и др.

Споразумението беше подписано по време на конференция под надслов „Национална система за закрила на чужденци в република България“, организирана от Комисията по предоставяне на убежище към Вицепрезидента на Р България, в която участваха представители на Администрацията на Президента, на ВКБООН, МВР, ДАБ, НПО. Целта на форума бе да се обсъди състоянието и развитието на националната система за убежище и закрила, координацията между институциите, съвременните проблеми и предизвикателства. В работата на конференцията, от страна на БЧК участваха: д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор и ръководител направление „Социално-оперативни дейности“, Гинка Луджева, директор на дирекция „Връзки с обществеността, маркетинг, фондонабиране и издателска дейност“, и Мариана Стоянова, ръководител на Бежанско-мигрантската служба, която запозна присъстващите с 20-годишния опит на БЧК в приемането и интеграцията на бежанци в България. Презентация на тема „Ролята на Съвета на жените бежанки в работата с търсещите закрила и в интеграцията“ изнесе Линда Ауанис, председател на Съвета на жените-бежанки.