НОВИНИ

25.06.2013 г.
БЧК отчете програма „Топъл обяд“ 2012/2013
В зала „Алеко“ на хотел Хилтън София се проведе традиционният Консултативен съвет на Партньорска мрежа за благотворителност на Българския Червен кръст, в който участваха председателя на БЧК Христо Григоров и доц.д-р Красимир Гигов, генерален директор на организацията, както и представители на компании от корпоративния сектор - дългогодишни партньори, членуващи в мрежата и новоприсъединили се съмишленици за каузите на организацията: Щефан Райтер, гл. изп. директор на хотел Хилтън София и домакин на събитието; Васил Тодоров, гл. секретар на БТПП и Гергана Димова, връзки с обществеността; Екатерина Анчева, връзки с обществеността и корпоративни комуникации на УниКредит Булбанк; Александър Димитров, управител на Metromedia; Женя Николова, маркетинг мениджър на Prime Screen; Петър Калоянов, бизнес стратегии и развитие на Техносим ЕАД; Светослав Иванов, търговски директор на Целум България АД; Инна Радулова, продажби и бизнес развитие на Интеркапитал Груп; Ина Ашламашка, TBC -Traffic Broadband Communications; Румяна Тодорова, гл. редактор и Десислава Паралингова, маркетинг и реклама на в-к „Строителство и имоти“.
Председателят на БЧК откри заседанието и благодари за съпричастността и ангажимента на партньорите към каузите на Българския Червен кръст. Гинка Луджева – Директор на ВОМФИД на БЧК представи дейността на Партньорска мрежа за благотворителност и запозна новите партньори с историята на програма „Топъл обяд“, като подчерта, че за 8 години, благодарение на общите ни усилия са хранени около 7 000 деца в цялата страна и са вложени близо 1 млн. лева. На вниманието на присъстващите бе предоставен финансов отчет на Партньорската мрежа, както и счетоводна справка за отчетния период. Отделено бе специално внимание на най-активните партньори с разнообразни и продуктивни благотворителни кампании, на които бе изказана благодарност. Участниците бяха информирани, че всяка година на официалното честване на 8 май, Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец, БЧК изразява признателност към дарителите си и към медийните и корпоративните си поддръжници.

Димитрина Попова, началник-отдел в дирекция ВОМФИД на БЧК запозна партньорите с реализацията и отчитането на фондонабирателните кампании през 2012 и 2013 г. Изтъкнат бе и конкретния принос на отделните партньори за осигуряване на повече разнообразие в начините за набиране на средства и каналите за комуникация с цел да се достигне до по-голям брой индивидуални дарители. Бяха дадени като пример благотворителните кампании – продуктови (Samex, Уникарт); чрез дарителски кутии в търговската мрежа (Кауфланд България); по ведомост (УниКредит Булбанк); кампаниитe онлайн с E-Pay за дарения през сайта на БЧК, в офисите за плащане на сметки на Easy Pay, чрез единния номер 1255 за набиране на средства чрез SMS и други. Бяха отчетени вложените и усвоени средства по програма „Топъл обяд” за учебната 2012/2013 година.
Представени бяха новите партньори, които се включват с иновативни, креативни и модерни кампании, като всеки от тях разказа за съвместните благотворителни събития или за бъдещите приноси към каузи на БЧК.
Повече за фондонабирателните инициативи на Партньорската мрежа ще намерите на: https://www.facebook.com/TopalObjad, както и на сайта на БЧК http://www.redcross.bg/fundraizing/cpn_fund.html