НОВИНИ

От тях 17 319 индивидуални бенефициенти и 25 529 души, настанени в 413 социални институции
28.07.2022 г.
Българският Червен кръст започва раздаването на бутилирана минерална вода в столицата и в областта в горещите часове на деня.
26.07.2022 г.