НОВИНИ

На своето последно редовно заседание Националният съвет на Българския Червен кръст взе решение за учредяване на Обществен фонд “Творческо развитие и образователни потребности на деца и младежи със специфични нужди”
20.11.2008 г.