НОВИНИ

28.06.2013 г.
Служители на Пътна полиция се обучаваха по първа помощ
Във връзка с една от приоритетните задачи пред обществото и държавата за намаляване на жертвите от пътнотранспортни произшествия ръководството на БЧК още през 2006 г. стартира обучение по първа долекарска помощ ПДП на служителите от Пътната полиция, което гарантира високо ниво и ефективна подготовка в тази област.
За периода 2006–2012 г. бяха проведени 10 курса и обучени 227 полицаи и инспектори от Пътна полиция в цялата страната.

В съответствие с Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на България за периода 2011-2020 г. и поетите ангажименти от страната ни във връзка с обявеното от ООН 2011-2020 г. Десетилетие на действия за безопасност на движението по пътищата, дирекция «СЗП» на БЧК и през тази година организира два курса по първа помощ за 60 служители от Пътна полиция. Те се проведаха от 24 до 28 юни 2013 г. в Националния учебен център на БЧК – Созопол. Във втория курс взеха участие само началници на сектор «Пътна полиция» към ОД на МВР в страната. Лекциите и практическите упражнения по първа помощ се водеха от д-р Живка Димитрова и д-р Пенчо Пенчев - експерти в дирекция «СЗП».

Организирането на специализирани курсове по ПДП със сигурност ще допринесе за повишаване готовността на служителите от Пътна полиция в страната при оказване на навременна и адекватна първа помощ при пътнотранспортни инциденти.