Стани доброволец

*Име и фамилия
*Телефон за контакт
*Email
*Бих желал/а да извършвам
доброволческа дейност в:
Българският Червен кръст осъществява своята дейност в изпълнение на основната си цел да облекчава и предотвратява човешките страдания с безпристрастност и неутралност, без да прави разлика по отношение на националност или расова принадлежност, пол, социално положение, религиозни убеждения или политически възгледи. Именно тази наша безпристрастност и неутралност ни позволява да подпомагаме уязвимите хора в трудни ситуации, да бъдем автономни и достъпни за всички. За да може да изпълнява своята мисия, БЧК трябва да има подкрепата, отзивчивостта и щедростта на отделни личности и на обществото като цяло.

Доброволчеството в БЧК:
 • се мотивира от свободната воля и желание на личността, а не от стремеж за материални или финансови облаги или от външен (социален, икономически или политически) натиск;
 • цели да облагодетелства уязвимите хора и техните общности, в съответствие с фундаменталните принципи на Червения кръст и Червения полумесец;
 • се организира от официални представители на Българския Червен кръст.

Кой може да бъде доброволец?
Доброволец на Българския Червен кръст може да бъде всеки, без разлика на раса, пол, религия, социално положение и политически възгледи, който действа в съответствие с основните принципи на Червения кръст.
Доброволецът на БЧК работи епизодично или постоянно за организацията.

Доброволците в БЧК могат да бъдат:
 • доброволец, предоставящ различни социални услуги;
 • доброволец-ръководител;
 • доброволец-експерт или съветник;
 • доброволец-администратор;
 • доброволец-фондонабирач;
 • доброволец-застъпник.

Как се става доброволец на БЧК?
 • Свързвам се с общинската/областната организация на БЧК/БМЧК;
 • Срещам се с други доброволци на БЧК/БМЧК и участвам в различни дейности;
 • Преминавам обучение по основни знания за Червения кръст.
 • Аз съм доброволец на БЧК/БМЧК!

Ако желаете да научите повече за БЧК, да помогнете, да се присъедините към нас като станете доброволец на организацията, се обърнете към нас:

Национален съвет на БЧК
София 1407, бул. “Джеймс Баучер” 76,
тел. 02 49 23 072
Димитър ЗафировДоброволците на БЧК в борбата с COVID-19 from Motif Media on Vimeo.или се обърнете към нашите клонове в страната:

Град Телефон
Благоевград 073 885 094
Бургас 056 819 041
Варна 052 612 674
Велико Търново 062 620 233
Видин 094 606 095
Враца 092 624 747
Габрово 066 803 116
Добрич 058 602 247
Кърджали 0361 61 843
Кюстендил 078 550 371
Ловеч 068 603 520
Монтана 096 300 116
Пазарджик 034 445 650
Перник 076 602 565
Плевен 064 801 324
Пловдив 032 627 163
Разград 084 661 255
Русе 082 845 424
Силистра 086 823 080
Сливен 044 624 133
Смолян 0301 63 297
София–област 02 846 85 27
София–град 02 81 22 822
Стара Загора 042 625 209
Търговище 0601 63 292
Хасково 038 624 493
Шумен 054 877 336
Ямбол 046 664 424