НОВИНИ

Във връзка с Месеца на пешеходеца, организиран от КАТ-Пътна полиция, СБА, и други партньори, Българският Червен кръст продължава провеждането на традиционните интерактивни „открити уроци“ по пътна безопасност с учениците от първи до трети клас в цялата страна.
30.10.2012 г.
Във връзка с някои публикации в медиите ви информираме:
30.10.2012 г.
Преди 134 години в Сливен е основано първото червенокръстко дружество в България. Негов председател става уважаваният духовен водач и обществен деец митрополит Серафим, който е и първият кмет на Сливен. Дружеството изработва свой устав и заживява самостоятелен живот в партньорство с различни организации.
25.10.2012 г.
Във връзка със закъснението на доставките на част от хранителните продукти по програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещите се лица” уведомяваме медиите и обществеността, че обявената дата за начало на втория транш (24 октомври) няма да бъде спазена.
23.10.2012 г.
Българският Червен кръст участва в организирания от Националния дворец на децата Ден на пешеходната безопасност „Да запазим децата на пътя!”.
23.10.2012 г.
До 12.00 ч. на 25.10.2012 г. в банковата сметка на БЧК са постъпили 726 534 лв.
22.10.2012 г.
Домакин на поредната работна среща на Европейската мрежа за развитие на доброволчеството (ENDOV) бе Германският Червен кръст. В нея взеха участие представители на 19 европейски национални дружества, сред които и БЧК, на офиса на МФЧК/ЧП – Женева, на офиса на Федерацията „Зона Европа” – Будапеща, на Европейския офис на ЧК – Брюксел.
20.10.2012 г.
По покана на г-н Лаурънс Бартли, директор „Прием на бежанци” към Бюро „Население, бежанци и миграция” на Държавния департамент на САЩ, Мариана Стоянова - програмен мениджър на Бежанско мигрантската служба на БЧК и Анна Андреева, държавен експерт в Държавната агенция за бежанците при МС, участваха в мисия по презаселване на бежанци.
17.10.2012 г.
Фокус: принудителната миграция и разселване Днес бе публикуван Световният доклад за бедствията 2012 на Червения кръст и Червения полумесец. Според Доклада в света има повече от 72 млн. принудителни мигранти – по един на всеки сто души на планетата.
16.10.2012 г.
По повод деня на хората с увредено зрение Българският Червен кръст подкрепи информационната кампания на Българската асоциация на пострадали при катастрофи и на Съюза на слепите в България, която има за цел да запознае участниците в пътното движение с особеностите при придвижването на незрящите хора и със знаците на белия бастун.
15.10.2012 г.
В Деня за Перник – 11 октомври 2012 г. българските граждани изпратиха 20 365 SMS-а (Мтел - 10 132, Глобул - 6 731 и Виваком - 3 502). >>
14.10.2012 г.
Референтният център за обучение по първа помощ към МФЧК/ЧП проведе своето годишно регулярно мероприятие за представяне на опита на националните дружества и на нови добри практики в обучението по първа помощ, за набелязване на основни насоки в развитието на обучението през следващия годишен период.
13.10.2012 г.