Работа с бежанци и мигранти

През учебната 2018-2019 година стартира обучение по магистърска програма "Социална работа с бежанци и мигранти", Факултет по педагогика, СУ "Св. Климент Охридски", в задочна форма на обучение.