НОВИНИ

Титуляр: Община Берковица IBAN: BG35 UBBS 8002 8413 8709 05 BIC code: UBBSBGSF Банка: ОББ АД – клон Берковица, пл. “Йордан Радичков“ № 1 Код за вид плащане: 44 51 00 (от страната) или 44 52 00 от чужбина
15.06.2023 г.
БЧК и НЦТХ отличиха изявени донори на кръв
14.06.2023 г.
“Дари кръв, дари плазма, сподели живот, прави го често!“
13.06.2023 г.
проект X-Stock „Повишаване на трансграничната готовност чрез споделено управление на бедствените резерви в Югоизточна Европа”
08.06.2023 г.