Обяви

Българският Червен кръст набира оферти за закупуване и доставка на 6 251 хранителни пакета с еднакво съдържание.

Необходимите документи за кандидатстване, както и специфичните изисквания по процедурата, може да намерите оттук>>>


Областен съвет на БЧК - Пловдив обявява процедура с предмет: „Избор на доставчик на транспортни услуги за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Операция 2 „ Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ - план 2019 г. за територията на област  Пловдив.

За повече информация, моля вижте прикачените файлове>>>


Сдружение Български Червен кръст обявява  публична покана за избор на изпълнител с предмет  „Доставка на единна система за мониторинг и предоставяне на услугата телеасистенция/телекеър“ по проект "Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания", № BGLD1.001-0001.

Документацията за участие в процедурата е достъпна и на:

Интернет страницата на ФМ на ЕИП/НФМ за България: https://www.eeagrants.bg/pokani/proczeduri-po-pms-118/2014

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите оттук.