GDPR

Български Червен кръст зачита поверителността на всеки, който посещава нашия уебсайт, изпраща ни електронна поща или е наш бенефициент, партньор, доброволец или член на екипа.
Български червен кръст („БЧК”) зачита неприкосновеността на личния живот на посетителите в сградите на организацията („обекти“) и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод достъпа и посещението там.