НОВИНИ

Госпожа Бела Йенсен, основателка на международното движение „Centipede“ („Стоножка“) направи дарение чрез БЧК и връчи 15 тона детски дрехи на Държавната агенция за бежанците, предназначени за хуманитарно подпомагане на децата бежанци в центровете за временно настаняване. Церемонията се състоя в складовата база на БЧК в с.Долни Лозен.
28.02.2014 г.
Доброволците на Българския младежки Червен кръст отново посетиха децата от центровете за временно настаняване на ДАБ в рамките на ежеседмичните си ангажименти за психо-социална подкрепа и работа с децата бежанци.
27.02.2014 г.
Училището за парамедици към Българския Червен кръст, започна записване на желаещи да се обучават по професия парамедик - трета квалификационна степен, втори випуск.
26.02.2014 г.
От октомври 2013 г. с подкрепата на посолството на Франция и в сътрудничество със Столична община Българският Червен кръст – София, осъществява проект "Улицата не е дом - SamuSocial за София" в подкрепа на една от най-уязвимите групи в обществото – бездомните хора.
24.02.2014 г.
По повод 14 февруари - Световния ден на любовта, доброволците на Българския младежки Червен кръст - София организират мащабна акция, която ще обхване столични училища, университети и ключови места в града.
13.02.2014 г.
Българският Червен кръст се включва в кампанията „Справедливост за жените в България“ с основни организатори фондация „Общество за справедливост“ и театър 199 "Валентин Стойчев", част от глобалната инициатива „Един милиард се изправят за справедливост.“
12.02.2014 г.
Председателят на Българския Червен кръст Христо Григоров прие дарение, връчено официално от председателя на Българо-турската търговско-индустриална камара /ТБТИК/ Зеки Байрам по време на заседание на Националния съвет на БЧК.
10.02.2014 г.
Планинската спасителна служба при БЧК проведе традиционния квалификационен курс за 19 спасители - водачи и техните 15 служебни кучета от отрядите в цялата страна.
06.02.2014 г.
Анализът на нещастията по нашите планини дава основание да се твърди, че причините за тях са най-често комбинирани, но в повечето случаи те се свеждат до няколко субективни фактора: недостатъчна предварителна подготовка - обща организация, физическа подготовка, технически знания и умения; неподходяща за сезона и терена екипировка и съоръжения; неподходяща тактика, съобразно конкретните теренни и метеорологични условия, метеорологичната прогноза, състоянието на участниците; психологическа бариера за взимане на адекватно решение за изчакване, връщане, прекратяване на проявата (екскурзия, излет) при рязка промяна на условията за движение в планината.
04.02.2014 г.
Българският Червен кръст и Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите сключиха меморандум за сътрудничество и партньорство.
04.02.2014 г.
В Националния учебен и логистичен център на БЧК в с. Лозен се проведе третата координационна среща и обучение на инструктори по проект „Информирани и устойчиви“, финансиран от Инструмента за гражданска защита на Европейския съюз.
03.02.2014 г.