НОВИНИ

12.06.2013 г.
Никой не избира съдба на бежанец
Българският Червен кръст, Представителството на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България и Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет организираха медиен форум под надслов „Обективност и съпричастност в медиите. Мисия възможна?“.
Целта на срещата бе да се предизвика медийният и обществен интерес относно етичното и обективно писане и говорене в медиите по бежанските теми, да се дискутира върху създадените стереотипи спрямо бежанците и възможностите те да бъдат разчупени, да се разговаря за големите възможности на медиите и интелектуалците да създават обществени нагласи.

Представители на организаторите бяха Франсоа Вейл – представител на ВКБООН за България, д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК, Елена Димитрова – Връзки с обществеността към ДАБ и др.
Участие във форума взеха журналисти, писатели и общественици, сред които Владо Береану (TV7), Исак Гозес (в. Стандарт), Георги Милков (в. 24 часа), Николай Петров (в. Труд), Георги Господинов, Калин Терзийски, Весела Вацева (изп. директор на Българската асоциация на регионалните медии) и др.

Модератор на събитието беше Кирил Вълчев от Дарик радио, който показа сериозни познания по темата.
Всички участници се обединиха около заключителните думи на Кирил Вълчев, че говоренето за бежанците трябва да е позитивно, да се използва правилно терминологията за „бежанец“, „емигрант“, „търсещ убежище“, да се разказват и показват техните съдби и лични истории.

По предложение на Весела Вацева медийният форум ще продължи работата си на годишната среща на регионалните медии.