НОВИНИ

Националният обществен съвет за управление на финасовите средства за подпомагане на пострадалото от наводненията население на Североизточна България след проведено заседание на 29.07.2014 г. разгледа постъпилите предложения за подпомагане от местните обществени съвети на Добрич и Варна и взе следните решения:
30.07.2014 г.
Планинските спасители са от отрядите на ПСС на БЧК в Троян и Априлци.
30.07.2014 г.
Демонстрациите са част от проект „Активна грижа“ на Сдружение „Клуб Активна сигурност“. Проектът ще подпомага дейностите на държавата в областта на първата долекарска и медицинска помощ чрез действия на медицински екипи по европейски модел.
25.07.2014 г.
Демонстрация на спасителни действия
24.07.2014 г.
Общественият съвет на БЧК реши как ще се разпределят дарените средства
16.07.2014 г.
Социални работници, психолози и екипи на БЧК, столична община, ВКБООН, ДАБ, Каритас, Съвета на жените бежанки и Фондация „Център Надя“, които работят в приемателните центрове за бежанци в рамките на програма за психо-социална подкрепа – модул 2, участваха в среща с израелски специалисти от IsraAID.
11.07.2014 г.
за управление на дарените средства за пострадалите от наводненията
03.07.2014 г.
Генералният директор на Българското национално радио Радослав Янкулов и директорът на програма „Хоризонт“ Васил Чобанов връчиха на БЧК чек на стойност 4 898 лв. в полза на изпадналите в беда хора. Средствата са набрани в благотворителни каси от служителите на медията в София и в регионалните й радиостанции.
03.07.2014 г.
В Народното събрание се състоя кръгла маса на тема „Интегрирани социални услуги и здравни грижи в домашна среда за възрастни хора – възможности за прилагане“, която беше организирана съвместно от Комиситя по здравеопазването и Български Червен кръст в рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“.
03.07.2014 г.
Започва работа Общественият съвет за управление на дарените средства за пострадалите от наводненията
02.07.2014 г.
Днес, 2 юли 2014 г., се проведе среща между ръководството на Българския Червен кръст (БЧК) и представители на Обществения съвет (ОС) на организацията „Заедно в бедствието“.
02.07.2014 г.