Фондонабиране

БЧК съдействa за незабавно подпомагане на пострадали при бедствия, аварии и кризи
Национален дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия
Основната цел на програма ''Топъл обяд'' е да се подпомогне физическото развитие на деца в неравностойно положение и чрез топлия обяд те да се върнат в училище.
БЧК подпомага образователното и творческо развитие на деца със специфични потребности и в неравностойно положение.
Програмата има за цел предоставяне на интегрирани здравно-социални грижи в дома от квалифицирани медицински сестри и домашни помощници на уязвими възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания над 65-год. възраст.