Фондонабиране

Основната цел на програма ''Топъл обяд'' е да се подпомогне физическото развитие на деца в неравностойно положение и чрез топлия обяд те да се върнат в училище.
Национален дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия