Искам да помогна

Чрез Програма „Топъл обяд” БЧК осигурява безплатна храна в училище на нуждаещи се деца.
Програма „Домашни грижи” предоставя здравни и социални услуги в домашни условия на възрастни и самотни хора с хронични заболявания.
Чрез Фонд „Милосърдие” БЧК оказва финансова помощ на различни уязвими групи.
БЧК съдействa за незабавно подпомагане на пострадали при бедствия и кризи
БЧК предоставя финансови средства на семействата на деца, пострадали при пътни инциденти от цялата страна.
Фонд „Добротворчество“ за подпомагане на уязвими деца и младежи чрез творчески и образователни дейности
БЧК помага на хора, загубили връзка със своите близки поради войни, въоръжени конфликти, бедствия, миграция или заплаха за живота им в страната, в която са родени или се намират в момента.
Наблюдавано жилище на БЧК „Шарената къща” осигурявя подслон за младежи над 18 г., напускащи социалните институции.
Национална благотворителна кампания в помощ на пострадалите от конфликта в Украйна
Национална кампания на БЧК в помощ на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия
Вие можете да помогнете не само с парични дарения, но и с дарения на стоки - продукти, оборудване, вещи. Българският Червен кръст предоставя дарените хуманитарни помощи на детски социални заведения, домове за стари хора, центрове за хора с увреждания, болници и социално слаби семейства.