НОВИНИ

30.10.2012 г.
Информация за реализирането на Европейската хранителна програма
Във връзка с някои публикации в медиите ви информираме:
  • Програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещите се лица” се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
  • В България програмата се реализира от Държавен фонд „Земеделие”, който организира цялата процедура по избор на доставчици на храните според изискванията на Закона за обществените поръчки и сключва договори с фирмите, спечелили търга.
  • През 2012 г. хранителните продукти по програмата са 22 000 тона, на обща стойност около 40 млн. лв. Право да получат хуманитарната помощ имат над 308 000 нуждаещи се лица в цялата страна.
  • Всички поименни списъци на правоимащите лица са изготвени от Агенцията за социално подпомагане и се предоставят на БЧК.
  • Раздаването на хранителните продукти се осъществява от над 5500 щатни служители и доброволци на Българския Червен кръст. Предоставянето на хранителните пакети става срещу подпис и документ за самоличност в 337 обособени за целта раздавателни пункта на организацията в цялата страна.
  • Контролът върху качеството на храните се осъществава от Българската агенция за безопасност на храните /БАБХ/. Всяка доставка на продукти в складовете на БЧК се проверява от БАБХ, като при необходимост взима проби и осъществява лабораторни анализи.
  • Българският Червен кръст започва раздаването на хранителните пакети на социално слаби лица само след становище на БАБХ за тяхната годност.