НОВИНИ

16.10.2012 г.
Световен доклад за бедствията 2012

Фокус: принудителната миграция и разселване

Днес бе публикуван Световният доклад за бедствията 2012 на Червения кръст и Червения полумесец. Според Доклада в света има повече от 72 млн. принудителни мигранти – по един на всеки сто души на планетата.
Това са хора, които не са имали избор дали да напуснат къщите си – те са били принудени да избягат поради редица трудно предвидими фактори: конфликт и насилие (Сирия и Арабската пролет), политическо преследване, бедствия (Хаити и дори Япония), и дори такива причини, като зле планирани проекти за развитие.

Принудителната миграция е дългогодишно изпитание за поне 20 милиона от тях. Те намират убежище в лагери, или все по-често – в неформални селища в градовете по света. Те нямат достъп до здравни грижи, уязвими са на насилие, сблъскват се с враждебност от приемащите общности и не могат да работят.

Решенията на проблемите са известни и те включват по-гъвкави форми на гражданство, по-свободна трансгранична мобилност и политики, които помагат на мигрантите да се интегрират в приемащите общности. Основните предизвикателства обаче са политически. Световният доклад за бедствията отбелязва, че: “няма недостиг на иновативни подходи, които могат да помогнат да се намали травматизма от дълготрайното изгнание Трудността не е в новите идеи, а в това как да избегнем старите.”

Червеният кръст е последователен в настояването си правителствата да осигурят на мигрантите, независимо от техния правен статут, достъп до нужната им подкрепа, да се отнасят с тях винаги с уважение и да опазват достойнството им.

Както показва Докладът, чрез включване на грижи за здравето на мигрантите в националните здравни планове, чрез широкообхватна работа за превръщане на мигрантите в по-продуктивни членове на техните нови общности, чрез по-лесни възможности за хората да избягат от злините и да намерят убежище, правителствата могат не само да намалят до минимум уязвимостта на мигрантите, но също така да намалят въздействието на миграцията върху своите общности и дори да имат полза от новодошлите.


World Desaster Report 2012