НОВИНИ

23.10.2012 г.
Месец на пешеходната безопасност
Българският Червен кръст участва в организирания от Националния дворец на децата Ден на пешеходната безопасност „Да запазим децата на пътя!”.
Целта на инициативата бе да се фокусира вниманието на обществеността върху дисциплината на пътя и спазването на правилата за безопасно поведение, най-вече около училищата и детските заведения, да се посочи важността на примера на родителите за възпитаването на пътна култура у подрастващите.
Доброволци на БМЧК направиха пред присъстващите деца, родители и учители демонстрации по оказване на първа долекарска помощ. Те се присъединиха към актьорите от поучителната „Приказка за пътя”, като под формата на игра обгрижиха пострадало на пътя дете със счупена ръка.
В програмата бяха включени викторина по правилата за движение, сглобяване на пъзели с пътни знаци и решаване на листовки, където заедно с децата се включиха и техните родители и гостите.