НОВИНИ

15.10.2012 г.
Международен ден на белия бастун
По повод деня на хората с увредено зрение Българският Червен кръст подкрепи информационната кампания на Българската асоциация на пострадали при катастрофи и на Съюза на слепите в България, която има за цел да запознае участниците в пътното движение с особеностите при придвижването на незрящите хора и със знаците на белия бастун.
С помощта на доброволците на БМЧК в големите градове с интензивен трафик - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и др., ще бъде разпространявана специално изработена листовка.
Кампанията стартира с пресконференция, с участието на незрящи хора, които коментираха рисковете при придвижването си. Поставен бе въпросът за отговорността на местните администрации за осигуряване на достъпна и безопасна за мобилност среда на хората с увреждания.