НОВИНИ

17.10.2012 г.
Мисия по презаселване на бежанци
По покана на г-н Лаурънс Бартли, директор „Прием на бежанци” към Бюро „Население, бежанци и миграция” на Държавния департамент на САЩ, Мариана Стоянова - програмен мениджър на Бежанско мигрантската служба на БЧК и Анна Андреева, държавен експерт в Държавната агенция за бежанците при МС, участваха в мисия по презаселване на бежанци.
Мисията включваше наблюдение на специализирани интервюта и сесии по културна ориентация с бежанци от Ирак, Иран и Афганистан, регистрирани от офиса на Върховния комисариат за бежанците към ООН в Турция.
През юни 2012 г. българското правителство взе решение да се присъедини от 2014 г. към Глобалната програмата за презаселване на бежанци с пилотна квота от 20 бенефициенти. Предвижда се това да са семейства с деца от Ирак и Афганистан, пребиваващи на територията на Република Турция. Към момента е създадена междуведомствена работна група към Министерски съвет за разработване на програма за презаселване на бежанци в България, по която БЧК ще изпълнява дейности за интеграцията им.