НОВИНИ

20.10.2012 г.
Работна среща на европейската мрежа за развитие на доброволчеството
Домакин на поредната работна среща на Европейската мрежа за развитие на доброволчеството (ENDOV) бе Германският Червен кръст. В нея взеха участие представители на 19 европейски национални дружества, сред които и БЧК, на офиса на МФЧК/ЧП – Женева, на офиса на Федерацията „Зона Европа” – Будапеща, на Европейския офис на ЧК – Брюксел.
След срещата в София (2-4 юни 2011 г.), домакин на която бе БЧК, се проведоха срещи в Париж и Хелзинки. В Берлин бе поредното събиране на червенокръстките експерти в областта на доброволческия мениджмънт след събитията, посветени на 2011 г., обявена от Европейския парламент за Европейска година на доброволчеството. Разгледани бяха реални резултати от започнатия диалог за създаване на единна европейска законодателна база, регулираща обществените отношения, свързани с развитието на доброволчеството в рамките на ЕС и практическата полза от документа за бъдещата политика на съюза по отношение на доброволчеството.
Продължиха дискусиите, касаещи социалната значимост на доброволчеството в младежка възраст, а също и ролята и значението на уменията и компетенциите, придобити във връзка с доброволчески изяви при реализиране на вече така популярната програма на ЕС за създаване на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ (EVHAC). БЧК получи подобаващо признание от представителите на Федерацията за участието си в тези инициативи, а също и за включването на негови представители в екипа от фасилитатори на МФЧК/ЧП за реализиране на процеса на оценка на организационния капацитет на националните дружества и тяхното сертифициране (OCAC).
Особено внимание бе отделено на дискусията, касаеща новите подходи за набиране на доброволци и появата на нетрадиционни форми на доброволческа изява в условията на продължаваща и в много случаи – задълбочаваща се финансова криза в европейските страни.