НОВИНИ

03.07.2014 г.
Кръгла маса
В Народното събрание се състоя кръгла маса на тема „Интегрирани социални услуги и здравни грижи в домашна среда за възрастни хора – възможности за прилагане“, която беше организирана съвместно от Комиситя по здравеопазването и Български Червен кръст в рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“.
Целта на срещата бе да бъдат обсъдени законодателните възможности за регламентиране предоставянето на интегрирани социални услуги и здравни грижи в домашна среда за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания, изискващи дългосрочна грижа. Конкретното предложение за изменение в Закона за здравето с цел регламентиране на този вид услуги беше изработено от работна група, сформирана в рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоенживот“, в която взеха участие представители на МТСП и МЗ - партньори в проекта, АСП, НЗОК, БЛС, БАПЗГ. Предложението беше внесено за разглеждане в Народното събрание през м. май, 2014 г.

На кръглата маса взеха активно участие д-р Нигяр Джафер – председател на Комисията по здравеопазването, народни представители от 42-то Народно събрание, Н. Пр. г-жа Регина Ешер – посланик на Конфедерация Швейцария, г-н Христо Григоров – председател на БЧК, д-р Бойко Пенков – зам.-министър на здравеопазването, г-н Лазар Лазаров – зам.-министър на труда и социалната политика, г-жа Марияна Кордова – ръководител на Националното координационно звено на Българо-швейцарската програма към Министерски съвет, проф. Станка Маркова – почетен председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, инж. Емилияна Димитрова – председател на Националната агенция за професионално обучение и образование, кметовете на община Бяла Слатина, Оряхово и Криводол, където са изградени три от функциониращите в момента четири Центъра „Домашни грижи“, изградени с подкрепата на Българо-швейцарската програма, представители на пациентски и неправителствени организации.

Освен дискутиране на възможностите за законодателно регламентиране на услугите в домашна среда, бяха представени добри практики, реализирани от Българския Червен кръст и Каритас България.