НОВИНИ

03.07.2014 г.
Започна работа Общественият съвет

за управление на дарените средства за пострадалите от наводненията
Проведе се първото заседание на сформирания Обществен съвет за управление на дарените средства в кампанията на Българския Червен кръст за подпомагане на пострадалите от наводненията в страната. Председателят на БЧК Христо Григоров представи и приветства членовете на Съвета, формулира неговите цели и пожела успешна и ползотворна работа. Основавайки се на опита от досега проведените кампании, Григоров предложи Общественият съвет да избере свой председател и заместник-председател. В съвета влизат д-р Валентин Пеев, зам.-председател на БЧК, Василка Каменова – зам.-генерален директор на БЧК, отец Ангел Ангелов – протосингел на Софийската Св. Митрополия, комисар Георги Гатев – началник отдел „Оперативни дейности” към ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, Янчо Гьоков – експерт в дирекция „Комуникации и протокол” в Централното управление на национална агенция по приходите, Кремена Кадиева – главен юристконсултант на БНТ, Дияна Димитрова – ръководител отдел „Координация и проекти в Програмна дирекция” на БНР, Уляна Пръмова – главен редактор на „Видео новини” – БТА, Мария Лазарова от БТВ, Димитрaна Александрова – директор Специализирани издания „Медийна група – България”.

За председател на националния Обществен съвет единодушно бе избран д-р Валентин Пеев, а за зам.-председател - Кремена Кадиева. За отговорен секретар на Съвета, който да подпомага в административно-документално и техническо отношение работата му, е определен Любомир Каракановски. И тримата имат натрупан значителен опит от предишни кампании на БЧК.

Членовете на Съвета приеха „Правила за дейността на Обществения съвет за управление на финансовите средства за подпомагане на пострадалото от наводнение население на Североизточна България” Председателят д-р Пеев информира за набраните до момента финансови дарения. Той отбеляза, че е необходимо да се обединят усилията на всички, за да се постигне по-висока активност сред обществеността за набиране на допълнителни средства.

Д-р Пеев представи на вниманието на членовете справка от областните съвети на БЧК във Варна, Добрич и Велико Търново от извършената оценка на щетите и за основните нужди за подпомагане. Той подчерта необходимостта информацията да бъде съгласувана на общински ниво, за да няма дублиране на дейности по оказване на помощ, след което ще е възможно да се вземе решение за начина и реда за подпомагане на пострадалите.

На основание на проведените разисквания бе решено оказваната помощ на пострадалите от наводненията във Варненска, Добричка и Велико Търновска област да бъде за директно подпомагане на пострадали домакинства, да се осъществи координация със съответните общински администрации и с партньорите, провеждащи кампании за подпомагане на пострадалото население. Така ще бъде избегнато дублиране и неадекватно усвояване на набраните финансови средства. Има информация, че правителството предвижда отпускане на средства за възстановяване на училищни сгради, инфраструктура и други, което също трябва да се има предвид, най-вече при вземане на решения за оказване на помощ по извършване на ремонтновъзстановителни работи на пострадали къщи и сгради.

„Продължават даренията в помощ на пострадалите и сметките на БЧК остават отворени.“ Това заяви по време на заседанието на Обществения съвет председателят на организацията Христо Григоров. „Освен за варненския квартал „Аспарухово”, дарения ще се изразходват и за другите пострадали населени места - Добрич и Велико Търново”, посочи той.