НОВИНИ

30.07.2014 г.
Започва финансовото подпомагане на пострадалите от наводненията
Националният обществен съвет за управление на финасовите средства за подпомагане на пострадалото от наводненията население на Североизточна България след проведено заседание на 29.07.2014 г. разгледа постъпилите предложения за подпомагане от местните обществени съвети на Добрич и Варна и взе следните решения:
1/ Да се пристъпи към финансово подпомагане на пострадалите в Добрич, съгласно приложените списъци за разпределение на средствата, предоставени от Областния обществен съвет.
Пострадалите домакинства са обединени в няколко групи, като е предвидено всяка група да получи различна сума в зависимост от степента на поражение върху имота:
• 80 домакинства ще получат по 1 600 лв.
• 480 домакинства - по 625 лв.
• 140 домакинства - по 150 лв.

За Добрич предвидените за раздаване средства на този етап възлизат на 449 000 лева.

2/ Да се пристъпи към финансово подпомагане на пострадалите във Варна, съгласно приложените списъци за разпределение на средствата, предоставени от Областния обществен съвет.
Всяко от пострадалите 554 домакинства, включени в списъка, да получи по 630 лв.

За Варна предвидените за раздаване средства на този етап възлизат на 349 020 лева.

3/ Националният обществен съвет ще разгледа предложенията за В.Търново на по-късен етап, след като бъдат представени от Областния обществен съвет във Велико Търново.

Предвидено е раздаването на паричните помощи в Добрич да започне на 06.08.2014 г. от 10:00 до 15:00ч. в сградата на Секретариата на Областния съвет на БЧК на адрес ул.“Отец Паисий“№19.
Списъците и графикът за получаването на средствата ще бъдат разпространени в сградата на Секретариата на Областния съвет на БЧК Добрич, както и в Община Добрич и Агенцията за социално подпомагане в града.

Информация за реда на предоставянето на финансовата помощ може да се получи в Секретариатите на Областните съвети на БЧК в Добрич и Варна.