НОВИНИ

02.07.2014 г.
Координационна среща между БЧК и кампания „Заедно в бедствието“
Днес, 2 юли 2014 г., се проведе среща между ръководството на Българския Червен кръст (БЧК) и представители на Обществения съвет (ОС) на организацията „Заедно в бедствието“.
От страна на БЧК участваха председателят Христо Григоров, генералният директор доц. д-р Красимир Гигов, зам.-генералният директор Василка Каменова, Гинка Луджева – директор на дирекция „Връзки с обществеността“, директорът на БМЧК Деница Баръмова и д-рНикола Николов - гл. експерт в дирекция „Мениджмънт на бедствията“.

В срещата участие взеха и Деница Сачева, говорител на ОС на кампания „Зедно в бедствието“, Елица Баракова от Фондация „Помощ за благотворителносттта в България“ и Красимира Величкова – Български дарителски форум.

Присъстващите обсъдиха начините, по които ще се координират действията между организациите, с цел адекватно подпомагане на пострадалите от наводненията в страната. Партньорите ще работят заедно и за максимално ефективното разпределение на набраните средства от дарения.

В близките дни предстоят нови срещи на Обществените съвети на двете кампании. Следващата седмица, след тяхното провеждане, ще бъде дадена и съвместна пресконференция по темата. Картината на бедстващите райони показва значителните поражения от бедствието. Дарителска подкрепа продължава да бъде необходима.


За да се включите, може да изпратите дарение чрез sms на номера на БЧК 1466 или на единен дарителски номер 17 777 с текст DMS VARNA или Повече информация за кампаниите на:
https://www.redcross.bg/floods_bulgaria2014/view.html?nid=19926
https://dmsbg.com/