НОВИНИ

02.07.2014 г.
Нека бъдем заедно! Нека помогнем!
Започва работа Общественият съвет за управление на дарените средства за пострадалите от наводненията
На 3 юли 2014 г. (четвъртък) от 10.00 часа, в зала „Музейна“ на БЧК, бул. „Джеймс Баучер“ 76, ще се проведе първото заседание на сформирания Обществен съвет за управление на дарените средства в кампанията на
Българския Червен кръст за подпомагане на пострадалите от наводненията в страната.

  • Ще бъде направен отчет за набраните досега средства по кампанията.
  • Ще бъде обсъден и приет Правилник за работата на Обществения съвет.
  • Ще бъдат обсъдени нуждите на пострадалото население, съобразно експертната оценка и анализа на ситуацията в засегнатите области.

Преди откриването на заседанието, ръководството на Българското национално радио ще връчи на БЧК дарение в полза на изпадналите в беда хора. Средствата са набрани в благотворителни каси от служителите на медията в София и в регионалните й радиостанции.