НОВИНИ

04.02.2014 г.
Меморандум за сътрудничество и партньорство
Българският Червен кръст и Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите сключиха меморандум за сътрудничество и партньорство.
Документът бе подписан от председателите на двете организации маг. фарм. Христо Григоров и младши лейтенант от запаса Петър Велчев.

Двете организации се споразумяха да обединят усилията си за по-пълноценното интегриране на военноинвалидите и военнопострадалите в обществото, за хуманитарното им подпомагане и за решаванато на актуални социални проблеми на най-уязвимите лица от тази група. Ще се реализират общи работни срещи и конкретни инициативи, ще се обменя информация и ще се търсят възможности за съвместно кандидатстване по програми на ЕС.