НОВИНИ

26.02.2014 г.
Обучение на парамедици
Училището за парамедици към Българския Червен кръст, започна записване на желаещи да се обучават по професия парамедик - трета квалификационна степен, втори випуск.
Обучението се провежда по програма утвърдена от Националната агенция за професионално образование и обучение и е съгласувана с Германския Червен кръст. Програмата е с продължителност 960 учебни часа, разпределени в два семестъра, вторият от които е стаж.

Успешно издържалите държавния изпит по теория и практика ще получат българско и германско свидетелство за упражняване на професията.

Училището за парамедици към Българския Червен кръст, създадено съвместно с Германския Червен кръст област Баден-Вюртемберг, съответства на утвърдените в Европа и света стандарти за подготовка на немедицински кадри в спешната медицинска помощ. То е разположено в Националния учебен център на БЧК в с. Лозен, /край София/ и е официално лицензирано от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.

Наскоро успешно завърши първият семестър от обучението на първия випуск парамедици. Семестърът завърши с изпит, на който присъстваха представители на Германския Червен кръст. Комисията даде висока оценка за подготовката на курсистите. От 10.03.2014 год. обучаемите ще бъдат на стаж в Центъра за спешна помощ и в спешното приемно отделение на Военно медицинска академия.

За повече информация GSM: 0882 98 89 02; 0889 60 12 60.