НОВИНИ

03.02.2014 г.
Координационна среща и обучение по проект „Информирани и устойчиви“
В Националния учебен и логистичен център на БЧК в с. Лозен се проведе третата координационна среща и обучение на инструктори по проект „Информирани и устойчиви“, финансиран от Инструмента за гражданска защита на Европейския съюз.
Проектът има за цел повишаването на информираността на европейските граждани чрез разработени качествени методи за осведомяване и изграждане на бедствена готовност съвместно с държавните структури и други неправителствени организации, участващи в подготовката и защитата на населението при бедствени ситуации.

В срещата участваха координационните екипи от Австрийския, Българския, Френския, Латвийския и Румънския Червен кръст – партньори по проекта, с подкрепата на консултант - доброволец към Британския Червен кръст. Присъстваха и гости от Германския и Грузинския Червен кръст, проявили интерес към разработваните методики за работа с гражданите. За провеждане на обучението бяха привлечени четирима инструктори от Френския Червен кръст, които обучиха 11 доброволци от партньорските страни. Те получиха знания и умения за обучение на други местни доброволци, които ще проведат поредица от групови занятия с граждани за повишаване на тяхната информираност за действия в ситуация на бедствия.