НОВИНИ

03.06.2023 г.
БЧК отчете дейността си за 2022 г.

Редовната сесия на 67 Общо събрание, което се проведе на 2 и 3 юни 2023 г., бе открита от председателя на БЧК акад. Христо Григоров, който приветства делегатите и представи официалните гости – представители на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец и на Македонския Червен кръст.


Получени бяха приветствия от президента на Република България Румен Радев, от министър-председателя Гълъб Донев, от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, от министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, от министъра на външните работи Иван Кондов и от заместник-министъра на вътрешните работи Николай Николов.

В поздравителните си адреси и обръщения към делегатите официалните гости дадоха висока оценка за начина, по който Българският Червен кръст успява да мобилизира целия си ресурс в тежки и критични моменти и оказва незаменима подкрепа на държавните институции. Единодушна е и оценката за работата на организацията при подпомагането на уязвимите групи и при предоставянето на хуманитарната помощ не само в България, но и по света.

Акад. Христо Григоров изказа своята признателност към всички червенокръстки дейци за упорития им труд и всеотдайност и направи подробен анализ на дейността на организацията през 2022 г. Равносметката показва, че броят на доброволците, които практически осъществяват мисията на организацията, е повече от 16 000, а членовете са близо 140 000 души. През 2022 г. с хуманитарни помощи са подпомогнати близо 301 000 уязвими лица и 472 институции. От началото на въоръжения конфликт в Украйна БЧК активира плановете за действие при мигрантски натиск. Организирано бе изпращането на 15 камиона с 230 тона хуманитарна помощ за Украйна, а чрез Националната кампания в помощ на засегнатите от конфликта са подпомогнати над 170 000 души с участието на повече 7 000 доброволци и служители на БЧК. По Националната кампания „Заедно срещу COVID-19“ с различни дейности и услуги са подпомогнати  над 100 000 души и над 50 болнични и здравни заведения, с участието на над 9 000 доброволци и служители.

След наводнението в Карловско са подпомогнати 5 000 пострадали, предоставени са и финансови средства на 400 души. Общият брой на подпомогнатите с различни дейности при бедствия, аварии и кризи в страната е над 10 000 души.

Отчетено бе, че БЧК запазва водещата си позиция в обучението на различни групи от населението по първа долекарска помощ и продължава да бъде ключов партньор на държавата в осъществяването на превенцията на пътния травматизъм. За изминалата година са обучени близо 67 000 души, в т.ч. кандидат-водачи на МПС, учители, родители и детегледачи, служители на фирми и на МВР.

През 2022 г. 2 180 пострадали са получили помощ от Планинската спасителна служба при БЧК, 15 души са получили званието „планински спасител“, а 12 – „старши планински спасител“. От удавяне са спасени 4 853 души, а близо 53 000 са обучените по програми за превенция на водния травматизъм. 585 са новите спасители за басейн и 257 – за море.

Безспорна е и ролята на Младежката организация на БЧК, която се явява алтернатива за младите хора, мотивира и привлича все повече последователи на идеите на Червения кръст.

Повече данни за дейността на БЧК и конкретни цифри и факти можете да намерите в прикачената презентация.