НОВИНИ

18.06.2023 г.
БЧК ОКАЗВА ПОМОЩ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯТА

Усложнената ситуация с проливните дъждове и наводненията на много места в Северозападна България продължава. От началото  на кризата Българският Червен кръст е в постоянна връзка  със своите местни структури, които са в непрекъсната комуникация с отговорните институции в засегнатите общини – областни управи, кметове, ПБЗН, партньори. Представители на БЧК от първите часове са на терен и оказват помощ и съдействие на засегнатите от наводненията в областите Монтана, Видин, Враца и София-област. Прави се оценка на щетите и се предоставя най-необходимото.


От резерва на областните съвети на БЧК за бедствия са раздадени минерална вода, подкрепителни закуски, почистващи препарати. В резултат на огледите на място във всички засегнати райони и оценката на щетите БЧК незабавно предостави 500 литра вода за три детски градини в Етрополе.


Пет тона почистващи, перилни и миещи препарати, дезинфектанти, както и дрехи от Централния резерв са предоставени  чрез Областния съвет на БЧК в Монтана на Берковица и други засегнати населени места. Представители на БЧК и доброволци са на място и в петък са раздадени почистващи и хигиенни материали на над 50 семейства. Поддържа се  постоянна връзка с местната власт, кметове и дирекция „Социално подпомагане“ за определяне нуждите на пострадалите от наводнението според оценка на нуждите.


За село Лиляче в област Враца бяха предоставени постелъчно бельо, одеяла и дрехи.


Главният секретар на БЧК София Стоименова и главният експерт в дирекция „Мениджмънт на бедствията“ в Секретариата на Националния съвет на БЧК Любомир Каракановски посетиха най-засегнатите области заедно с министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова. Бе изказана благодарност за незабавната подкрепа и за извършените дейности на място от БЧК. Министър Шалапатова подчерта, че действията на представителите на БЧК за предоставяне на емоционална и психосоциална подкрепа на пострадалите са високо ценени.


Дейностите на терен продължават. БЧК следи обстановката и при необходимост има готовност да мобилизира допълнителен ресурс от бедствения си резерв за подпомагане на най-нуждаещите се.