НОВИНИ

Европейската конвенция по първа помощ (FACE) е форумът, на който червенокръстките дружества от цяла Европа ежегодно обменят опит в областта на първата долекарска помощ, „сверяват часовниците си“ по отношение на най-новите правила, техники и последни въведения в областта.
05.07.2012 г.
На специална пресконференция в сградата на областната управа в Перник беше обявено, че БЧК започва раздаване на средствата, дарени от Политическа партия ГЕРБ – 300 000 лева, и 16 000 лева от други дарители, за подпомагане на пострадалите от земетресението в Пернишка област.
03.07.2012 г.
11 планински спасители от аварийния екип на софийския отряд към БЧК оказаха съдействие на мястото на пожара в резервата „Бистришко бранище” на Витоша.
03.07.2012 г.