Приключили проекти

В днешните времена на по-чести и дълготрайни бедствия и кризи, проектът има за цел да укрепи сътрудничеството между съседните страни и страните – участнички в Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, в областта на управлението на доброволци при бедствия, спонтанните доброволци и информираността на населението за готовността при бедствия.