„Всички имаме грижата”

Кампания в подкрепа на деца в риск

На 13.09.2013 г. във вила „Росиче” в София на работна среща с партньорите по „Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции”, Българският младежки Червен кръст стартира национална информационна кампания за популяризиране на приемната грижа. Сред партньорите са Уницеф, Фондация „За нашите деца”, Международната социална служба – България, Института за социални дейности и практики (ИСДП), Сдружение „Самаряни” и др.

БМЧК залага на модел за партньорство и родителство, при който младите доброволци, обучавани и подпомагани от професионалисти и приемни родители, се опитват да предадат посланията на добрата воля.
Инициативата израства от дългогодишния опит на общинските клубове на БМЧК в подкрепа на децата в нужда и от убеждението, че единствено разгръщането на мрежи от подходящи социални услуги в общността може да им предложи среда и грижи, близки до семейните.

Кампанията ще обхване 83 общини от 24 области в страната и се реализира с финасовата помощ на фондация „Велукс” и в партньорство с Международната Федерация на Червения кръст и Червения полумесец, Зона Европа.

За повече информация