Европейски бежански фонд

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG ERF 2009/01-D3.01, Европейски бежански фонд, Договор № 2971/14.06.2011


„Разработване и прилагане на механизъм за социално посредничество за достъп до социални услуги на търсещите закрила, признатите бежанци и лицата с хуманитарен статут със специални нужди”Цел на проекта
Целта на проекта е изграждане на мрежа от 10 социални медиатора от бежанската общност, които да предоставят социално посредничество на уязвими чужденци, търсещи закрила, със статут на бежанец или с хуманитарна закрила, в първите 12 месеца от получаването на закрилата.


Дейности
 • информиране на бежанските общности за проекта, разработване на критерии и подбор на желаещите да се обучат за социални посредници;
 • въвеждане на механизми за социално посредничество посредством набиране, провеждане на обучение и изграждане на мрежа от посредници от бежанската общност;
 • развитие на професионалната квалификация и конкретни умения в подкрепа на вторичната интеграция на представители на бежанската общност и за предлагане на социални услуги през първоначалния етап на интеграция на новопризнати бежанци от уязвими групи;
 • осигуряване на специални механизми за улесняване на комуникацията на уязвимите лица с институции от сферата на здравеопазването, социалните грижи, общините или други, свързани с интеграцията в българското общество;
 • осигуряване на специализирани и интензивни грижи чрез посредничеството на други бежанци, които са обучени да работят с държавните институции, познават правата, задълженията и възможностите по отношение на здравни услуги, социални помощи и социални услуги, образование, настаняване, професионална квалификация и достъп до пазара на труда.


Обучение
Проектът ще се проведе под формата на 10-дневно обучение, през което бъдещите социални медиатори ще бъдат обучени на конкретни умения за подпомагане комуникацията на уязвимите лица с държавните институции, в т.ч. институции от сферата на здравеопазването, социалните грижи, образованието, дирекциите „Бюро по труда” и др.


Ако желаете да участвате в проекта, трябва:
 • да имате статут на бежанец или хуманитарна закрила
 • повече от година да сте регистриран в Бюрото по труда като безработен
 • да говорите български език


Документи за кандидатстване
 • копие от регистрацията в Бюрото по труда
 • мотивирана молба
 • копие от личните документи


Документите подавайте на адрес:
Бежанско-мигрантска служба към Българския Червен кръст
бул. "Джеймс Баучер" 76, София 1407
Телефон за контакти: 02/49 23 093