Интервенционни запаси

Във връзка с изпълнението на плана за разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз, през 2008 г. БЧК бе определен чрез Наредба №18 на Министерството на земеделието, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика за организацията, която раздава хранителни продукти на уязвими граждани.

Програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз” се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и се прилага от Държавен фонд „Земеделие”. При осъществяването й участват местните власти и Българската агенция за безопасност на храните.
Всички списъци на правоимащи лица са изготвени от Агенцията за социално подпомагане, а предоставянето на продуктите се извършва от щатни служители и доброволци на Българския Червен кръст в специални раздавателни пунктове.

Тази мащабна хуманитарна програма е много полезна за уязвимите граждани, които в период на криза стават още по-уязвими. Обхватът и естеството й периодично пораждаха трудности от различен характер и изискваха големи усилия за разрешаване на възникналитe проблеми, но БЧК успя да мобилизира щатните си работници и многобройните си доброволци, които работиха всеотдайно в продължение на месеци, за да може помощта да достигне до хората.

 

 

година

инд. подп. лица (бр.)

количество инд. (кг)

институции (бр.)

количество на институции (кг)

стойност (лв.)

2008

266 597

3 147 484,00

402

457 120,00

3 244 143,60

2009

234 783

6 747 678,00

506

788 103,00

11 185 560,46

2010

242 377

8 893 778,80

611

1 109 130,30

15 879 526,91

2011

231 596

11 055 379,24

719

1 510 926,09

20 471 645,25

2012

284 118

17 408 840,15

811

337 403,91

38 589 459,62

Общо

1 259 471

47 253 160,19

3 049

4 202 683,30

89 370 335,84