Проект


Проектът „Предоставяне на административни и правни консултации , медицинска, психологическа и социална помощ за граждани на трети държави и лица, получили международна закрила” се съфинансира от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз и Министерството на вътрешните работи на Р България.

Проектът предоставя услуги, насочени към граждани на държави извън Европейския съюз, които пребивават законно в Р България, включително лицата, на които е предоставена международна закрила.

Работно време за предоставяне на услуги:

Български Червен кръст – помощ и консултации по социални, здравни, психологически и други въпроси
  • гр. София, бул. „Дж. Баучер“ № 76 – тел. 02 4923094, понеделник до петък от 14:00 до 16:00 ч.
  • гр. Хасково, ул. „Иларион Макариополски" № 2; тел. 0887 290516, понеделник, сряда, петък - 12.00 - 14.00 ч

Асоциация „ФОРУМ“ - административни и правни консултации
  • гр. София,ул.“Алабин“ 34, етаж 1, офис 3 (до Съдебна палата) 0888 887 021;0887 422 004, понеделник до петък 12.00 - 16.00
  • гр. Харманли, пл. "Възраждане" 13, Габриел Русев (адвокат) тел. 0899 825 005, работно време: вторник, сряда и четвъртък 9.30-12.00ч


На 20 септември 2017 в Гранд хотел София се проведе заключителното информационно събитие по проекта. С резултатите от изпълнението му може да се запознаете в прикачения файл.