Активни възрастни граждани за Европа


Въпреки че възрастните граждани са били свидетели на създаването на Европейския съюз и разгръщането му в пространство на свобода, сигурност и правосъдие, малко от тях осъзнават напълно какво прави ЕС, за да насърчава и прилага техните права и да трансформира нашите общи цели в конкретни резултати за гражданите във всички страни членки.

С цел да помогне на възрастните граждани в цяла Европа и в частност в България да разберат как работи ЕС, какви проблеми поставя застаряваща Европа и как възрастните хора могат да допринесат към това да направим Европа едно по-добро място, където всички да живеем, работим и остарявамe, Български Червен кръст се включи в международен проект под надслов „Активни възрастни граждани за Европа“.

Проектът се ръководи от Европейската платформа на възрастните хора AGE, на която БЧК е пълноправен член от 2009 г., и дейностите се осъществяват едновременно на територията на осем държави от ЕС, включително и България.

Проектът стартира на 1 септември 2013 г. и е спродължителност 16 месеца.

Основните дейности включват:
  • Превод, отпечатване и разпространение на информационна брошура, изработена от Европейската платформа на възрастните хора AGE, посветена на правата на възрастните хора в ЕС;
  • Обучение на активни възрастни хора във всяка една от държавите-партньори относно техните права като граждани на ЕС;
  • Заключителна конференция в Европейския парламент с участието на възрастни доброволци от държавите-партньори в проекта;
  • Представяне на методологията и обучителния модул, създадени в рамките на проекта.

Проектът се финансира от Европейската комисия, по програма „Европа за гражданите“.

Повече информация можете да намерите на: http://www.age-platform.eu/age-projects/1767-active-senior-citizens-for-europe#sthash.Cv0NO4DJ.dpuf