Възрастните жени в Европа

Български Червен кръст работи по проект “Възрастните жени в Европа”, Партньорство за познание по секторна програма “Грюндвиг''. Партньори по проекта са НПО от Австрия, Германия, Италия, Чехия, Литва.

Целта е да бъде направено сравнително изследване на начина на живот на жените от третата възраст в Европа. Целевата група на проекта са жени над 50 годишна възраст. По творчески начин ще бъдат описани биографиите на членовете на групата. Всички партньори по проекта ще представят такива биографии и част от тях ще бъдат публикувани и отпечатани на календар (всеки месец от годината ще бъде представен с интересната история на доброволка). Комуникацията между партньорите по проекта ще се осъществява чрез скайп и форуми. Идеята е жените над 50 год. възраст да се научат да използват новите технически средства, чрез които може да се преодолеят границите на международния обмен на данни (интернет, електронна поща) и езиковите проблеми, например с изпозването на инструменти за интернет-превод. През периода на проекта ще бъдат осъществени работни срещи в страните партньори – България, Чехия, Италия, Германия. Продължителността на проекта е 12 месеца.