НОВИНИ

Българският Червен кръст приведе в готовност своите доброволни формирования и специализирани екипи за действие при бедствия, аварии и катастрофи.
10.06.2013 г.
По инициатива на комисаря по Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева Водноспасителната служба към БЧК организира семинар по първа помощ и превенция на водния травматизъм в к.к. Албена.
07.06.2013 г.