НОВИНИ

На 5 юни 2011 г. в Националния учебен център на Българския Червен кръст в с. Долни Лозен се проведе XXVI национално състезание на ученическите екипи по първа помощ.
05.06.2011 г.
От 2 до 4 юни 2011 г. в централата на БЧК се проведе работна среща на Европейската мрежа за развитие на доброволчеството (ENDOV).
04.06.2011 г.
БЧК заявява своята готовност да участва активно в процеса на създаване на национален модел на ефективни хранителни банки със своя опит и експертиза, в т.ч. и в привличането на доброволци като основен ресурс за функционирането им
03.06.2011 г.
Българският Червен кръст, в партньорство със Столична община, стартира проект “Домашни грижи за независим и достоен живот”, чиято цел е предоставяне на грижа в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора от град София, райони Лозенец, Средец и Триадица.
01.06.2011 г.