НОВИНИ

20.11.2008 г.
Фонд в подкрепа на деца и младежи със специфични потребности
На своето последно редовно заседание Националният съвет на Българския Червен кръст взе решение за учредяване на Обществен фонд “Творческо развитие и образователни потребности на деца и младежи със специфични нужди”
На своето последно редовно заседание Националният съвет на Българския Червен кръст взе решение за учредяване на Обществен фонд “Творческо развитие и образователни потребности на деца и младежи със специфични нужди” към Българския младежки Червен кръст и прие правилник за неговата дейност.
Чрез Фонда се създават допълнителни условия и възможности за по-широка социална интеграция на деца и младежи със специфични нужди чрез творческо и образователно развитие и ресурсна подкрепа. Фондът ще подпомага социално слаби семейства, отглеждащи деца и младежи със специфични нужди; специализирани институции и организации, осигуряващи социални услуги за такива деца и ще отпуска стипендии при затруднено материално положение. Към Фонда ще бъде изграден и Общестен съвет.