НОВИНИ

30.08.2021 г.
СВЕТОВЕН ДЕН НА БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИТЕ

На 30 август светът отбелязва Международния ден на безследно изчезналите.

Инициативата за провеждането му е на роднините на хиляди хора в страните от Латинска Америка, считани за изчезнали по време на въоръжени конфликти и вътрешни безредици.  

Повече от 150 години Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) работи, за да помага в търсенето на изчезнали хора, независимо дали това се е случило поради конфликт, природно бедствие или миграция. В Международното хуманитарно право е заложено, че всеки човек има правото да е информиран за съдбата на близките си, и това е основният мотив в работата на МКЧК.

В мандата на Българския Червен кръст и един от важните приоритети е дейността по „Възстановяване на семейни връзки (ВСВ) и закрила”. Безплатна услуга, която помага на разделени семейства отново да осъществят контакт помежду си.

Търсенето на изчезнали хора и подпомагането на техните семейства е също толкова важно за нашата хуманитарна мисия, колкото осигуряването на храна, подслон или медицинска помощ. Семействата имат право да знаят какво се е случило и къде се намират изчезналите им близки.

Информацията, предоставена от роднините на изчезнали хора, остава строго конфиденциална и се използва само за целите на издирването.

Всеки, който е изгубил контакт с член на семейството си или близък, може да подаде молба в Националното дружество на Червен кръст или Червения полумесец в страната, в която живее и да използва платформата – „Открий лицето” – Trace the Face

Уебсайтът публикува снимки на хора, които в момента търсят свои близки, изчезнали по миграционните маршрути към Европа.

Благодарение на „Trace the Face“ и въпреки трудностите, свързани с пандемията Covid-19, 22 семейства бяха свързани отново от началото на 2021 г. - почти по едно семейство седмично, а от 2013 г. те са  245 семейства.

Тези хора вече не страдат от безпокойството, че не знаят дали изчезналият им роднина е жив или мъртъв.


Прочетете личната история на двама братя, които днес отново са заедноПовече информация и контакти можете да намерите на:  

официалната страница на БЧК

и на: https://www.facebook.com/RFLBulgaria