НОВИНИ

Националният дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия, към Българския Червен кръст традиционно (два пъти в годината) предоставя парични помощи на деца, които са получили различни по степен увреждания след автомобилни злополуки.
01.12.2011 г.