НОВИНИ

Целта на визитата бе да се окаже методическа помощ на арменското национално дружество по всички въпроси на организационното развитие
06.11.2009 г.
В сградата на Българския Червен кръст бе дадено началото на националната благотворителна кампания „Избери мляко със знака на БЧК – нахрани дете”
03.11.2009 г.