НОВИНИ

Между Министерството на здравеопазването и Българския Червен кръст бе подписано споразумение за превенция на туберкулозата сред бежанците.
05.01.2009 г.