НОВИНИ

08.10.2011 г.
Продължава работата на център “Домашни грижи” във Варна
Център „Домашни грижи” при ОС на БЧК-Варна продължава програмата от социални услуги за лица в пенсионна възраст за подобряване качеството им на живот и преодоляване на социалната им изолация.
Социалната услуга стартира преди пет години с помощта на Германския и Швейцарския Червен кръст. От 2008 година община Варна финансира програмата като общинска делегирана дейност и с активното участие на отдел „Социални дейности и жилищна политика” приключи поредния тригодишен етап. От септември 2011 г., след успешно представяне на конкурс, център „Домашни грижи” при Областният съвет на БЧК продължава грижата с пълния капацитет от 70 места. Центърът, с екип от квалифицирани медицински специалисти, социални работници и домашни помощници, с опит в предоставянето на домашни грижи, подпомага бенефициентите в процеса на тяхното лечение, консултира тях и близките им по медико-социални проблеми, извършва административни услуги и помага при поддържането на хигиената в дома и при пазаруването. В дейността са привлечени и много доброволци на БЧК. Програмата е обект на широк обществен интерес и получи множество позитивни оценки, както от ползващите я бенефициенти, така и от варненските институции и общественост. Подписаният договор за пет години с община Варна е свидетелство за високото качество и устойчивост на дейността.