НОВИНИ

04.10.2011 г.
Курс по управление на кризисен инцидент
В Академията на Министерството на вътрешните работи се проведе курс по „Управление на кризисен инцидент”.
Той бе организиран със съдействието на посолството на САЩ в София и с участието на инструктори от Службата за подпомагане на борбата с тероризма към Бюрото за дипломатическа сигурност - Вашингтон.
В курса участваха 24 представители от различни институции и организации, имащи отношение към изграждането и поддържането на обстановка на сигурност в страната. От страна на БЧК участие взеха доц. д-р Красимир Гигов - главен секретар на БЧК и Л. Каракановски - главен експерт в дирекция „Мениджмънт на бедствията”.
Курсът даде възможност на участниците да придобият нови знания и да обменят опит с водещи експерти по въпросите на сигурността и управлението на кризисни ситуации. Бяха тренирани ситуациите за изграждане на адекватна реакция в случай на терористичен акт и природни бедствия.
По покана на председателя на БЧК американските инструктори посетиха НУЛЦ на БЧК – Лозен, където бяха запознати с функциите и задачите, които изпълнява центърът. Уили Елисон, ръководител на американската група инструктори, даде висока оценка на готовността на БЧК за действие при бедствия в интерес на обществото.
На успешно завършилите курса бяха връчени сертификати от посланика на САЩ – Н. Пр. Джеймс Уорлик. Гост на тържеството беше председателят на БЧК Христо Григоров, който в словото си подчерта необходимостта от обединяване на усилията за постигане на още по-голяма сигурност в страната и в международен аспект.